لرنیا

لرنیا مسیر یادگیری شما را مشخص می کند و به آن سرعت می بخشد

شروع کن

اساتید و مدرسین

مهندس شمسایی

برنامه نویسی پایتون

دکتر اسماعیلی

اصول برنامه نویسی

مهندس امین زاده

برنامه نویسی پایتون

مهندس لاغری

دوره طراحی وب