اگه کار با کامپیوتر رو بلد نیستی برات یه نقشه دارم !!!