دوره های لـرنیا

ما در دوره های آموزشی لرنیا تمام سعی مان را کردیم تا جامع ترین
سرفصل آموزشی را به کمک چندین تن از اساتید خوب کشور عزیزمان
برای شما آماده کنیم تا برای ورود به بازار کار دیگر نگران نباشید

Card image cap 150,000 تومان
Card image cap 1:45:00
Card image cap 300,000 تومان
Card image cap 32:50:00
Card image cap 250,000 تومان
Card image cap 57:00:00