بازگشت
مقدماتی رایگان

گام شماره 1

آموزش انتخاب مسیر شغلی برنامه نویسی

Thumbnail Image مشاهده دوره
مقدماتی رایگان

گام شماره 2

آموزش اصول برنامه نویسی

Thumbnail Image مشاهده دوره
مقدماتی رایگان

گام شماره 3

آموزش مفاهیم طراحی

Thumbnail Image مشاهده دوره
مقدماتی رایگان

گام شماره 4

آموزش اصول طراحی وب

Thumbnail Image مشاهده دوره
مقدماتی رایگان

گام شماره 5

آموزش HTML CSS مقدماتی

Thumbnail Image مشاهده دوره
پیشرفته 100,000 تومان

گام شماره 6

آموزش HTML CSS پیشرفته

Thumbnail Image مشاهده دوره
متخصص حرفه ای 100,000 تومان

گام شماره 7

آموزش HTML CSS متخصص حرفه ای

Thumbnail Image مشاهده دوره
متخصص حرفه ای 50,000 تومان

گام شماره 8

آموزش Bootstrap

Thumbnail Image مشاهده دوره