بازگشت
مقدماتی رایگان

گام شماره 1

آموزش انتخاب مسیر شغلی برنامه نویسی

Thumbnail Image مشاهده دوره
مقدماتی رایگان

گام شماره 2

آموزش اصول برنامه نویسی

Thumbnail Image مشاهده دوره
مقدماتی رایگان

گام شماره 3

آموزش Python مقدماتی

Thumbnail Image مشاهده دوره
پیشرفته 200,000 تومان

گام شماره 4

آموزش Python پیشرفته

Thumbnail Image مشاهده دوره
متخصص حرفه ای 200,000 تومان

گام شماره 5

آموزش Python متخصص حرفه ای

Thumbnail Image مشاهده دوره