آموزش ها

فیلم آموزش تبدیل فرمت انواع فایل های ویدیویی

فیلم آموزش تبدیل فرمت انواع فایل های ویدیویی

سعید طوفانی اصل  سعید طوفانی اصل
Learniaa رایگان
Learniaa 24:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با اینترنت

آموزش کار با اینترنت

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 10,000
Learniaa 40:00
Learniaa 1 درس
آموزش نصب درایورهای سیستم

آموزش نصب درایورهای سیستم

امیر حسین فغان جوینده  امیر حسین فغان جوینده
Learniaa رایگان
Learniaa 4:00
Learniaa 1 درس
آموزش اتصال انواع شبکه های اجتماعی در سیستم

آموزش اتصال انواع شبکه های اجتماعی در سیستم

امیر حسین فغان جوینده  امیر حسین فغان جوینده
Learniaa 1,000
Learniaa 6:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های متنی

آموزش کار با فایل های متنی

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 5,000
Learniaa 20:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های تصویر

آموزش کار با فایل های تصویر

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 2,500
Learniaa 10:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های ویدیویی

آموزش کار با فایل های ویدیویی

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 5,000
Learniaa 20:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های فشرده

آموزش کار با فایل های فشرده

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 2,500
Learniaa 10:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار Word

آموزش نرم افزار Word

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 12,500
Learniaa 50:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار Excel

آموزش نرم افزار Excel

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 17,500
Learniaa 1:10:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار PowerPoint

آموزش نرم افزار PowerPoint

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 12,500
Learniaa 50:00
Learniaa 1 درس
فیلم آموزش تبدیل فرمت انواع فایل های ویدیویی

فیلم آموزش تبدیل فرمت انواع فایل های ویدیویی

سعید طوفانی اصل  سعید طوفانی اصل
Learniaa رایگان
Learniaa 24:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با اینترنت

آموزش کار با اینترنت

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 10,000
Learniaa 40:00
Learniaa 1 درس
آموزش نصب درایورهای سیستم

آموزش نصب درایورهای سیستم

امیر حسین فغان جوینده  امیر حسین فغان جوینده
Learniaa رایگان
Learniaa 4:00
Learniaa 1 درس
آموزش اتصال انواع شبکه های اجتماعی در سیستم

آموزش اتصال انواع شبکه های اجتماعی در سیستم

امیر حسین فغان جوینده  امیر حسین فغان جوینده
Learniaa 1,000
Learniaa 6:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های متنی

آموزش کار با فایل های متنی

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 5,000
Learniaa 20:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های تصویر

آموزش کار با فایل های تصویر

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 2,500
Learniaa 10:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های ویدیویی

آموزش کار با فایل های ویدیویی

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 5,000
Learniaa 20:00
Learniaa 1 درس
آموزش کار با فایل های فشرده

آموزش کار با فایل های فشرده

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 2,500
Learniaa 10:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار Word

آموزش نرم افزار Word

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 12,500
Learniaa 50:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار Excel

آموزش نرم افزار Excel

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 17,500
Learniaa 1:10:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار PowerPoint

آموزش نرم افزار PowerPoint

محمد ملک  محمد ملک
Learniaa 12,500
Learniaa 50:00
Learniaa 1 درس
آموزش مدیریت اتصال نرم افزار ها به اینترنت

آموزش مدیریت اتصال نرم افزار ها به اینترنت

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 11:00
Learniaa 1 درس
آموزش دستورات مهم در Nmap

آموزش دستورات مهم در Nmap

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 12:00
Learniaa 1 درس
دوره امنیت و مقابله با نفوذگران

دوره امنیت و مقابله با نفوذگران

علی اردستانی  علی اردستانی
Learniaa رایگان
Learniaa 2:30:00
Learniaa 1 درس
آموزش جمع آوری اطلاعات شبکه و اینترنت

آموزش جمع آوری اطلاعات شبکه و اینترنت

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 23:00
Learniaa 1 درس
آموزش تست امنیت سایت های وردپرسی

آموزش تست امنیت سایت های وردپرسی

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 15:00
Learniaa 1 درس
آموزش اسکن شبکه با Sand Cat

آموزش اسکن شبکه با Sand Cat

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 25:00
Learniaa 1 درس
آموزش آشنایی با  Google Hacking

آموزش آشنایی با Google Hacking

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 15:00
Learniaa 1 درس
آموزش ساخت پوشه های امن در سیستم

آموزش ساخت پوشه های امن در سیستم

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 5:00
Learniaa 1 درس
آموزش مدیریت اتصال نرم افزار ها به اینترنت

آموزش مدیریت اتصال نرم افزار ها به اینترنت

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 10:00
Learniaa 1 درس
آموزش بالا بردن امنیت صفحه اینستاگرام

آموزش بالا بردن امنیت صفحه اینستاگرام

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 46:00
Learniaa 1 درس
آموزش شناسایی دسترسی هکر به سیستم

آموزش شناسایی دسترسی هکر به سیستم

ابوالفضل سعیدی  ابوالفضل سعیدی
Learniaa رایگان
Learniaa 9:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار Adobe InDesign (بخش اول)

آموزش نرم افزار Adobe InDesign (بخش اول)

سعید طوفانی اصل  سعید طوفانی اصل
Learniaa رایگان
Learniaa 1:10:00
Learniaa 1 درس
آموزش نرم افزار Adobe InDesign (بخش دوم)

آموزش نرم افزار Adobe InDesign (بخش دوم)

سعید طوفانی اصل  سعید طوفانی اصل
Learniaa رایگان
Learniaa 55:00
Learniaa 1 درس
فیلم آموزش Illustrator  ( مقدماتی)

فیلم آموزش Illustrator ( مقدماتی)

عرفان حیدری  عرفان حیدری
Learniaa رایگان
Learniaa 1:25:00
Learniaa 1 درس